Przekierowanie 301 vs 302 – jak wpływa na SEO strony rankingowej | SEOblog.com (2023)

Istnieje prawie1 miliard stron internetowych, z których tylko200 milionówsą aktywne. Aktywacja i późniejsza dezaktywacja stron internetowych może mieć wpływ naruch w sieci. I tu pojawia się koncepcja przekierowania.

Idea przekierowania witryny jest prosta: za każdym razem, gdy użytkownik kliknie Twoją stronę internetową, zostanie automatycznie przeniesiony na inną stronę.

Dzieje się tak z jakiegoś powodu — być może usunąłeś starszą stronę internetową lub scaliłeś strony internetowe.Dzieje się tak również podczas przeprojektowywania witryny.

Ale w jaki sposób ci użytkownicy są odsyłani na inne strony? Strona internetowa wykorzystuje przekierowania, aby przekierować ruch na różne strony.Te przekierowania mogą mieć bezpośredni i znaczący wpływ na ranking SEO witryny.

Istnieje pięć rodzajów przekierowań, bW tym miejscu omówimy tylko dwa główne typy. Omówię szczegóły i różnice między tymi przekierowaniami.

1. Przekierowanie 301 vs 302

Wszyscy eksperci SEO słyszeli o „sok z linków”.Jest to termin reprezentujący wartość przekazywaną z jednej strony na drugą.

Przekierowanie 301 vs 302 – jak wpływa na SEO strony rankingowej | SEOblog.com (1)

Źródło

To jest punkt, w którym przekierowania stają się istotne. Czy chcesz oszczędzać ruch na swojej stronie internetowej? Jeśli tak, musisz wybrać odpowiednie przekierowanie, aby to zrobić.

Wartość i status każdego przekierowania są niezbędne do określenia rankingu lub wartości witryny. Ale który z nich wywrze wpływ? A który jest najskuteczniejszy?

Przekierowanie 301 vs 302 – jak wpływa na SEO strony rankingowej | SEOblog.com (2)

Źródło

Powiem ci różnicę międzydwa główne przekierowaniaa także ich zastosowania w określonych warunkach.

Przekierowanie 301

Theprzekierowania 301są również znane jako przekierowania przeniesione na stałe. Jest to przekierowanie, które może być przenoszone i dystrybuowane równo.

To przekierowanie jest wykorzystywane do informowania użytkowników, że treść została trwale przeniesiona do nowszego miejsca docelowego. Jest to wykorzystywane głównie w przypadku całkowitej zmiany domeny strony internetowej, or może być wykorzystany w przypadku zmiany systemu zarządzania treścią (CMS) lub struktury adresów URL.

Na przykład możesz mieć witrynę internetową o nazwie A. Teraz przeniosłeś całą zawartość do witryny B.Korzystanie z przekierowań 301 poinformuje wyszukiwarki, że przeniosłeś się z punktu A do punktu B. To poinstruuje je, aby przekierowały swoje rankingi sygnałów wartości do nowego miejsca docelowego.

Przekierowanie 302

Przekierowania 302 są znane jako przekierowania „znalezione” i są również powszechnie określane jako przeniesienie tymczasowe.

Dzieje się tak, ponieważ przekierowanie 302 nie przekazuje ani nie przenosi linku do nowej lokalizacji. Zamiast tego służy do nawigowania użytkownika do innej odpowiedniej lokalizacji, zamiast znajdowania przez niego uszkodzonego łącza lub strony błędu.

Jeśli nie ma to wpływu naRanking SEO, dlaczego jakikolwiek ekspert SEO miałby się tym interesować? Cóż, jest to najskuteczniejsza opcja dla witryn eCommerce.

Wyobraź sobie, że skończył Ci się produkt.Wykorzystałbyś wtedy aprzekierowanie 302aby nawigować klientów do stron z podobnymi produktami lub do strony kategorii. Poinformuje to wyszukiwarki, że Twój produkt jest tymczasowo niedostępny, utrzymując pozycję w rankingu sieci.

Musisz być ostrożny – niewłaściwy link lub przekierowanie do nieodpowiedniej strony może się dla Ciebie skończyć katastrofą.

2. Wpływ przekierowań 301 na SEO

Przekierowanie 301 jest najskuteczniejsze dla Twojego rankingu internetowego. Dzieje się tak dlatego, że za każdym razem, gdy używane jest przekierowanie 301, odzwierciedla ono stałe przeniesienie strony.

Powoduje to, że wyszukiwarki eliminują starą stronę z indeksu, a kapitał linków jest przenoszony do nowego łącza internetowego.

To przenoszenie adresów URL z jednego miejsca docelowego do drugiego jest czymś, co wyszukiwarki mogą zaobserwować. DlategoPrzekierowania 301 bezpośrednio wpływają na ranking SEO.

Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Indeksacja

Jeśli chodzi o przekierowania 301, indeksacja ma największy wpływ na ranking SEO. Gdy przenosisz swoją witrynę pod nowy adres URL, Google indeksuje tylko jeden adres URL i jest to zazwyczaj nowy adres.

Innymi słowy, kiedy tworzysz przekierowanie 301 z pliku anHTML starej stronydo nowej strony, Google zaindeksuje nową stronę i usunie z indeksu starszą. Jednak potencjalne zamieszanie może wystąpić, gdy Google wyświetli oba te adresy URL.

Przekierowanie 301 vs 302 – jak wpływa na SEO strony rankingowej | SEOblog.com (3)

Może to spowodować, że stara witryna straci wszystkie swoje rankingi, a nowsza odnotuje zwiększony współczynnik odrzuceń. Przeciąganie liny między starym a nowym potencjalnie ma negatywny wpływ na rankingi SEO.

Kapitał własny

Przekierowania 301 mogą również zwiększyć ranking SEO strony internetowej. Te przekierowaniaprzenieść prawie90 procentwartości linków z przekierowanej strony. Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie na starszy link, wyszukiwarka otworzy starszy link, a następnie przeniesie go do nowszego linku.

Wyobraź sobie, że otwierasz stronę internetową i widzisz błąd 404zamiast tego błąd – nie zapewniłoby to dobrego doświadczenia użytkownika (UX).Właśnie dlatego przekierowania 301 są również uważane za istotne w poprawie SEO.

3.Wpływ przekierowań 302 na SEO

Ogólny konsensus jest taki, że przekierowania 302 takniemieć żadnego wpływu na ranking SEO. To prawda, ale warto to nieco rozwinąć.

Za każdym razem, gdy wybrane jest przekierowanie 302, oznacza to, że adres URL strony pozostaje taki sam, a zmiany są tymczasowe. Dlatego Google nie bierze tego pod uwagę, a ranking zostaje utrzymany.

Więc w czym problem? Problem pojawia się, gdy ludzie nie rozumieją różnicy między tymi przekierowaniami i błędnie wybierają przekierowania 302 w celu trwałego przeniesienia witryny.

Chociaż ustaliliśmy, że przekierowania 302 nie poprawiają bezpośrednio SEO, mają one zalety.

302 Poprawia UX

Najbardziej frustrującą rzeczą dla każdego użytkownika jest brak łącza. Jako właściciel sieci musisz:anuluj to za wszelką cenę, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na Twój ranking SEO.

W tym przypadku przekierowanie 302 jest uważane za wybawienie: dla firm eCommerce kieruje ruch do podobnych produktów (możesz nawet podać datę, kiedy niedostępny produkt będzie dostępny). Tenmogą zwiększyć lub przynajmniej utrzymać ruch w sieci. Możesz nawet rozważyć podejście do marketingu treści i kierować ruch do powiązanych, szczegółowych treści.

4. Dlaczego wyszukiwarki dbają o to?

W większości przypadków wzorce ruchu pozostają takie same. Jedyny wpływ, jaki mają te przekierowania, to ruchy stałe i tymczasowe. Ale co zWyszukiwarki? Dlaczego mieliby się martwić?

Istnieją miliony stron internetowych, a wojny rankingowe trwają. Wyszukiwarki są najbardziej zainteresowane zapewnieniem odpowiedniego rankingu dla każdej witryny zgodnie z tym, jak dobrze spełniają one potrzeby użytkowników. Na przykład, jeśli prowadzisz sklep internetowy, kilka czynników, które wyszukiwarki wezmą pod uwagę w celu uszeregowania Twojej witryny, to:

Zrozumiałe jest, że wyszukiwarki nie chcą oceniać witryn, które nie są już aktywne. Dlatego patrzą na przekierowania – strony, które kiedyś korzystały z 301, są uważane za nieaktywne.

Podsumowanie

Liczba stron internetowych stale rośnie, a utrzymanie pozycji w rankingu staje się coraz trudniejsze. To sprawia, że ​​odpowiednie wykorzystanie przekierowań jest absolutnie niezbędne.

Nieodpowiednie lub nieprawidłowe użycie przekierowania może być szkodliwe dla Twojej witryny, więc mam nadzieję, że masz jasność co do przekierowania 301 vs 302.

Oba są odpowiednie i skuteczne – wystarczy określić, jakiego wyniku oczekujesz od przekierowania.

Cały ten wysiłek ma na celu utrzymanie pozycji Twojej witryny w cyfrowym wyścigu. Jeśli choć raz spadniesz z rankingu, odbudowanie go może być trudne.

FAQs

Do 302 redirects affect SEO? ›

When used correctly, a 302 redirect will not hurt your SEO efforts. When you choose this type of redirect, the original page remains indexed in Google and no value (link equity) is transferred to the new URL because Google knows this is just temporary.

What are the proper use cases for 301 and 302 redirects? ›

If you're moving content to a new location permanently, use a 301 redirect. If you're moving it temporarily, use a 302 redirect.

Is 301 or 302 better for SEO? ›

For permanent changes to a website and continued ranking through SEO, a 301 redirect is necessary. On the other hand, if you're only performing a temporary change, a 302 redirect is better. It tells the search engine that the changes are temporary and may not impact the original page's SEO ranking.

Do 301 redirects hurt SEO? ›

301 redirects don't negatively impact SEO anymore. Which in the SEO world means that as long as there's no direct negative, there's a positive somewhere in there. Turns out, you can actually use 301s to improve your website's ranking.

What is difference between 301 and 302 redirect? ›

The Difference Between a 301 Redirect vs.

301 redirects are permanent, whereas 302 redirects are temporary. A 301 is used when a page has permanently changed location, and a 302 should be used if you intend to move the page back under the original URL in the future.

What is the best redirect for SEO? ›

A 301 redirect is a permanent redirect that passes full link equity (ranking power) to the redirected page. 301 refers to the HTTP status code for this type of redirect. In most instances, the 301 redirect is the best method for implementing redirects on a website.

Should HTTP to https redirect be 301 or 302? ›

HTTP redirect code 301—a 301 redirect for short—is best for SEO if you've moved content permanently. If you've moved content temporarily, a 302 redirect is best.

Which SEO tool is most accurate? ›

18 Best SEO Tools that SEO Experts Actually Use in 2022
 • Google Trends: SEO Checker Tool.
 • SEOQuake: Free SEO Tools.
 • Siteliner: SEO Analysis Tool.
 • Fat Rank: SEO Tools.
 • Keywords Everywhere: SEO Keyword Tool.
 • Screaming Frog: SEO Tools Online.
 • Serpstat: All-in-one SEO platform.
 • Bonus Tool: Incognito.
Mar 18, 2022

Which is the most SEO friendly framework? ›

Vue. js. Vue is a great web framework for SEO because it provides features such as powerful debugging tools and the ability to create single-page applications (SPAs). These features make it ideal for developing high-performance websites that are SEO-friendly.

What type of SEO is best? ›

White-Hat SEO

White-hat SEO improves your search engine ranking on the SERPs while regulating the integrity of your website with the search engine's terms of service. White-hat SEO practices are the best way to create a successful website.

Does Google penalize 301 redirects? ›

This is important because previously there was a sort of a penalty for using a 301 redirect. But now there is no such penalty. It means the new location of the page will have just as much PageRank and “power” as the old URL had.

How do I stop redirect chains from destroying my SEO? ›

In practice, this means changing the redirect of URL A, in our example above, to URL C rather than URL B — in turn, skipping the middle step and ensuring your site doesn't lose any link juice or SEO ranking. If URL B is still backlinked by other sites, you can leave its redirect to URL C intact.

Are 301 redirects good or bad? ›

301 Redirects are considered best practice in SEO – even if the difference between the two styles of redirects is fairly minimal. For SEO, permanent redirects are usually the way to go. 301 HTTP responses tell the browser, and the users, that the original pages have been “moved permanently” to the destination URL.

What is 301 redirect disadvantages? ›

However, 301 redirects also have some drawbacks, such as the risk of losing some information or functionality in the transition, the possibility of creating redirect loops or chains, and the potential for confusing the client if the new URL is not compatible with the original request.

When should I remove 301 redirect? ›

After a few years the old URLs are often no longer accessed & you can drop those redirects. If they're no longer needed after a while (usually I recommend keeping them at least a year), and you don't see traffic to them, then removing them is fine since it makes long-term maintenance easier.

What are the 4 types of redirecting? ›

Types of redirects
 • 301 Permanent.
 • 302 Found.
 • 307 Temporary.
Oct 7, 2020

Which redirect is best for Google? ›

If you need to change the URL of a page as it is shown in search engine results, we recommend that you use a permanent server-side redirect whenever possible. This is the best way to ensure that Google Search and people are directed to the correct page.

What is the difference between 301 and 302 URL shortener? ›

A 301 redirect means that the page has permanently moved to a new location. A 302 redirect means that the move is only temporary. Search engines need to figure out whether to keep the old page, or replace it with the one found at the new location.

Do I need SSL for 301 redirect? ›

Yes, you will need a new certificate if the redirection is done in a HTTP response (a 301 or 302 return code). If you don't the redirect will not work, visitors of the old domain will get an error the certificate expired if they visit the old domain via HTTPS.

Is it possible for Google to treat a 302 redirect as 301? ›

Yes, that's perfectly fine. If it's a 301 redirect, we treat it as a 301 redirect. It doesn't matter what kind of cache headers you also add on top of that.

Are redirects OK for SEO? ›

Redirects are not bad for SEO, but — as with so many things — only if you put them in place correctly. A bad implementation might cause all kinds of trouble, from loss of PageRank to loss of traffic. Redirecting pages is a must if you make any changes to your URLs.

Can too many redirects hurt SEO? ›

Key Takeaway. While redirection is a process that helps users and retains much of your PageRank, having an excessive or disorganized set of redirects can negatively affect page performance, and affect how GoogleBot crawls into your website.

How do redirects affect SEO? ›

For SEO purposes, URL redirects are important because they: Forward authority of any links pointing to a page that has moved or been deleted. Avoid 404 page not found errors (although sometimes it is better to leave a 404).

What redirect is best for SEO? ›

301 is the type of redirect that is recommended for SEO purposes. A 301 indicates that a URL has moved permanently. 302 means found or moved temporarily.

What are the disadvantages of 301 redirect? ›

However, 301 redirects also have some drawbacks, such as the risk of losing some information or functionality in the transition, the possibility of creating redirect loops or chains, and the potential for confusing the client if the new URL is not compatible with the original request.

Does deleting pages affect SEO? ›

From an SEO perspective, 301 redirecting dead, irrelevant, or deleted pages will pass on most of that page's equity to the new page on your site.

What is the best practice for a 301 redirect? ›

301 Redirect Best Practices
 • Only Redirect to Relevant Pages. If you redirect to an irrelevant page, it can confuse Google's search crawler into thinking it's a 404 error instead of a 301. ...
 • Avoid Redirect Chains. ...
 • Clean Up Any Unnecessary or Left Over 301 Redirects.
May 6, 2022

Does changing a URL affect SEO? ›

The impact of changing URLs on your SEO can be severe. Doing so makes your site susceptible to 404 errors and broken links, which means it's nearly impossible for Google to properly index your site.

How many redirects are allowed SEO? ›

Avoid long redirect chains

Redirect chains are when multiple redirects take place between a requested resource and its final destination. Google's official documentation says that it follows up to 10 redirect hops, so any redirect chains shorter than that aren't really a problem for SEO.

Which domain is best for SEO? ›

8+ Best Domain Name Extensions
 1. 1. .com. This one is a no-brainer. ...
 2. 2. . blog. ...
 3. 3. . co. ...
 4. 4. .io. Once country-specific, referring to the BIOT, or the British Indian Ocean Territory, the . ...
 5. 5. . net. ...
 6. 6. . org. ...
 7. 7. . tv. ...
 8. 8. . us.
Mar 31, 2022

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 06/01/2024

Views: 6070

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.